Thương mai dịch vụ

  • Bao gồm các hoạt động kinh doanh như:
  • Dịch vụ lưu trú, nhà hàng
  • Kinh doanh các loại hàng hóa như: Vật liệu xây dựng, vật liệu nội thất, ngoại thất, thiết bị điện, điện tử…
  • Dịch vụ giáo dục và đào tạo
  • Dịch vụ phục vụ tang lễ: Hoa viên nghĩa trang và các dịch vụ có liên quan.

BL PARK HILLS

GREEN VALLEY

FRENCH VIllAGE BAO LOC