Quản lý & vận hành

Phúc Long PNJ là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý các dự án sau đầu tư. Một trong những lĩnh vực hoạt động thế mạnh của chúng tôi trong những năm gần đây là Khai thác, quản lý và vận hành Bất động sản. Thông qua các đơn vị thành viên trực thuộc, trong đó có công ty đầu tư phát triển DKN, chúng tôi đang đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động kinh doanh này tại các dự án bất động sản thuộc hệ thống Phúc Long PNJ và các đối tác chiến lược của Phúc Long PNJ trên tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận.

Các dịch vụ chính: 
  • Dịch vụ quản lý, vận hành các Khu dân cư;
  • Dịch vụ quản lý các khu Resort – nghỉ dưỡng;
  • Dịch vụ quản lý, khai thác, kinh doanh các Trung tâm thương mại, mặt bằng thương mại;
  • Dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác các khu Văn phòng thương mại;
  • Dịch vụ quản lý biệt thư, nhà riêng, nhà liền kề.

BL PARK HILLS

GREEN VALLEY

FOREST HILLS

FRENCH VIllAGE BAO LOC